Göteborgs Botaniska Förening

Söndagsförmiddagen 21 november guidade Reinhold Ivarsson och Leif-Eric Aronsson på Biologiska muséet i Borås. Vi fick först se avdelningen där det herbariematerial som ligger till grund för Västergötlands flora förvaras, och där arbetet fortfarande pågår. Leif-Eric visade bland annat ett ark av en sällsynt parkfibbla, Hieracium imberbe, som bestämts av Torbjörn Tyler (som ju håller på med en omfattande genomgång av släktet Hieracium), och som växer uppe vid Borås Sjukhus på just det område där man nu planerar att anlägga en helikopterplatta.

I den före detta vaktmästarbostaden där herbariet inryms, utnyttjas varje förvaringsmöjlighet. I ett skåp i köket finns det herbarium som Uno Bergengren, en av Västgötabygdens outtröttliga botanister, efterlämnat, tillsammans med den självlärde Bergengrens korrespondens med hans mentor, lektor Bliding. Vi fick även se och pröva den stadigt monterade "lupp", måhända ett kreativt återanvänt avsyningsinstrument från textilindustrin, som Bergengren använt.

Vi gick sedan över till det egentliga muséet, där vi kunde beskåda allt från skogsharen i vinterdräkt (den zoologiska samlingens äldsta däggdjur), till lektor Strömmans och postmästare Sundlers omfattande konkyliologiska samlingar. För blivande ornitologer fanns rika tillfällen att träna igenkänning på "sittande fågel" och den tankfulle kunde falla i begrundan över den trafikdödade vargens öde. Skivan ur den mäktiga, minst 170-åriga, Drösphultagranen, som föll i en vinterstorm 1983, imponerade, liksom den rustika och luftiga arkitekturen i lokalerna (fotografen var tyvärr för intresserad av innehållet i montrarna för att tänka på översiktsbilder). Allt som allt kunde vi konstatera vilken pärla Borås kommun har i sitt Biologiska Museum. Vi önskar eldsjälarna bakom dess tillkomst att deras verk måtte vara till nytta och glädje för allmänheten i många år ännu.

 

Bilder från ruderatexkursionen    Bilder från midvinterexkursionen
Botaniska föreningen i Göteborg