Göteborgs Botaniska Förening
Ett par av de arter som kunde ses på årets ruderatexkursion, lördagen 25 september, var gåshirs, Eleusine indica på Tagene-tippen och vitnoppan, Gnaphalium luteo-album, som sensationellt upptäckts på en grusplan uppe i Vallhamn efter att inte ha synts till i Sverige i vilt tillstånd på mer än trettio år. En betydligt utförligare exkursionsrapport rikligt försedd med illustrerande foton finns nu att tillgå.

 

Bilder från stadsvandringen    -    Bilder från Biologiska Muséet i Borås
Botaniska föreningen i Göteborg