Göteborgs Botaniska Förening
Årets traditionella stadsvandring gick av stapeln torsdagen 2 september.
Start vid Lejontrappan kl. 17 i motljus. Och tänk att där växer så mycket i stenkajens springor: som kråkklöver, Comarum palustre,
vattenskräppa, Rumex hydrolapathum, och frossört, Scutellaria galericulata. Men raskt vidare, med långa skuggor...
... mot Christinae kyrka och dess stenstadsflora... ...med skär kattost, Malva neglecta, mellan gatstenarna, och murruta, Asplenium ruta-muraria, i stenmurens kalkrika fogar.
Litet mer i skymundan i en smyg: den största plantan av tomat, Lycopersicon esculentum, för årets vandring. Vid den bakre grinden fanns vildpersilja, Aethusa cynapium.
I Kronhusparken hade jord från den forna örtagården spritts ut som jordförbättring i gräsmattan. Där fanns nu både kransborre, Marrubium vulgare, kattmynta, Nepeta cataria,
mariatistel, Silybium marianum och en hel del annat som antingen odlats i örtagården eller funnits där som ogräs. I nästa kvarter hade malörtsambrosian, Ambrosia artemisiifolia, rensats bort... ...och det stora tunnelbygget har tyvärr inte resulterat i några spännande tillskott i stadsfloran.
Däremot kan det vara värt att något hedra stadens ständiga, strävsamma innevånare, som vitgröe, Poa annua, krypnarv, Sagina procumbens, svenskmålla, Chenopodium suecicum (vajande i kvällsvinden) - och många, många andra. På bortre sidan av Centralstationens område har det länge funnits ett vackert gräs att beskåda. Med nya byggnationer...
...får man numera titta på kvarnven, Agrostis scabra, genom staketet. Luftig är den; tänk fyra gånger så stort. Inne på stationen...
...finns järnvägsföljare som småsporre, Chaenorhinum minus, strimsporre, Linaria repens... och inte minst blekbalsaminen, Impatiens parviflora, på sin klassiska lokal vid spår tre, där den första gången hittades i Göteborg av Carl Blom.
Den steg av tåget och kom för att stanna i regionen. Undras om den tog taxi eller spårvagn? I Fattighusån saknas knölnaten, Potamogeton trichoides, sedan Paddan började köra turer den vägen. Vi kunde se tåligare saker som pilblad, Sagittaria sagittifolia,
och gäddnate, Potamogeton natans. I stensättningens springor åter en hel del grönt. Strandklo, Lycopus europaeus,
strandgyllen, Barbarea stricta - och någonstans var där också fackelblomster, Lythrum salicaria. Över mot Trädgårdsföreningen medan solen fortfarande hade en god stund kvar. Någon kärrtörel, Euphorbia palustris, fångade kameran dock inte... ... liksom ej heller den ängsvårlök, Gagea pratensis, som väntar under jorden på nästa vår.

 

Bilder från Vargö   - bilder av arter från ruderatexkursionen
Botaniska föreningen i Göteborg