Göteborgs Botaniska Förening

Med Silvertärnan till Vargö. Den morgonmulna himlen klarnade upp framemot dagen i den kraftiga blåsten. I vasskanten vid Bälvik stod den återfunna strandskräppan, Rumex maritimus, lika fint som ifjol. På den lilla strandängen på norrsidan gömde sig massor av ormtunga, Ophioglossum vulgatum i gräset. En del sporax hade fortfarande inte trillat av, men de vägrade bli skarpa på bild. För övrigt skådades, som utlovat, både strandmalört, Artemisia maritima, kustarun, Centaurium littorale ssp. littorale, dvärgarun, Centaurium pulchellum, bohusmarrisp, Limonium humile och skånsk marrisp, Limonium vulgare. Däremot stod rödmiren, Anagallis arvensis, inte att återfinna i det nyckfulla solskenet - trots att den var precis där förra veckan

 

Bilder från Maderna  - bilder från stadsvandringen
Botaniska föreningen i Göteborg