Göteborgs Botaniska Förening

Heldagsexkursion till Mjörn, söndagen den 8 augusti. Från Solklinten njöt vi av utsikten över Stigfjorden i solgasset. Därefter tog vi oss ner genom de tämligen spektakulära grottorna och fortsatte exkursionen. Kameran fångade långstarr, Carex divulsa ssp. leersii, bergjohannesört Hypericum montanum, stor kardborre, Arctium lappa, blommande rödkämpar, Plantago media, lundskafting, Brachypodium sylvaticum , och stor häxört, Circaea lutetiana. Varmt, varmt, varmt.

 

Bilder från Ätrandalen. Bilder från Maderna
Botaniska föreningen i Göteborg