Göteborgs Botaniska Förening

Heldagsexkursion till översta Ätrandalen med stövlarna på, lördagen den 24 juli. Rika sankängar av olika modeller -från sluttningen ner mot ån i Önnarp och Hössna prästgårds hävdade marker, båda i Hössna sn, till den blöta skogsängen i Kalabo, Gullered sn. Bildutrymmet räcker lagom till att visa att vi fick se alla de utlovade arterna, kåltisteln, Cirsium oleraceum, fjällskäran, Saussurea alpina, kärrknipproten,Epipactis palustris och kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum. Men där fanns ju så mycket mer att se... och bara några få droppar regn, trots en mulen morgon.


Bilder från Jylland   Bilder från MjörnBotaniska föreningen i Göteborg