Göteborgs Botaniska Förening


Långexkursion till Jylland, 29 juni - 3 juli 2004. Från klitt till lund, från hav till å... här följer ett litet urval av bilder från det rika urval av jylländska naturtyper vi fick smaka på, ett hastigt omnämnande av några få av alla de arter vi kunde beskåda.

Klittglim, alias kvastglim - Silene otites såg vi i klittlandskapet på Skallingen, där det även (litet längre ut) fotograferades klittkäringtand, Lotus pedunculatus var. villosus av några fakirer, skönt vilande på nålginst, Genista anglica, och busktörne, Ononis campestris.
Vid dammen i Ringelmose Skov växte både smalaxstarr, Carex strigosa, och skogsstarr, Carex sylvatica. Mångblommig knipprot, Epipactis purpurata, fick vi också se - men munkhättan, Arum alpinum, blev bättre på bild.
Den danska getväpplingen, Anthyllis vulneraria ssp. danica, växer bara på den blåsiga klippan vid Bulbjerg, där både rotfibbla, Hypochoeris radicata, och slåtterfibbla, Hypochoeris maculata, aktar sig för att blomma på alltför hög stängel. Klintögontröst, Euphrasia dunensis - som i likhet med den danska getväpplingen bara är känd från denna lokal - stod i blom både uppe på klippan och nere vid stolpen i dynsänkan.
I Skjern Å vid Sønder Felding såg vi flodstäkra, Oenanthe fistulosa och vattenstäkra, Oenanthe fluviatilis, källfräne, Nasturtium officinale och penselmöja, Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus. Det blev den sist nämnda som fick vara med på bild.

 

Bilder från Öland. Bilder från Ätrandalen.
Botaniska föreningen i Göteborg