Göteborgs Botaniska Förening

En vårlig kvällsvandring i Vitsippsdalen, 14 april 2004, då solen behagade förgylla kvällskvisten efter en grå och något kylig dag. Blommande skogsbingel, Mercurialis perennis, av båda könen beskådades. De tre tillväxtsäsongerna på den i höstas upptäckta manchuriska valnöten, Juglans mandshurica, demonstrerades och vinterknopparnas uppbyggnad utan fjäll beskrevs.

Bilder från ruderatexkursionen 2003. Bilder från Öland
Botaniska föreningen i Göteborg