Göteborgs Botaniska Förening

Vid årets ruderatexkursion, lördag 27 september 2003, besöktes Kikås soptipp i Fässberg sn (Vg), en jordtipp i Bråta, Råda sn (Vg), Tagene soptipp i Säve sn (Bh), ett utfyllnadsområde i Gunnilse, Angered sn (Vg), utfyllnadsområdet vid Karholmen, Torslanda sn (Bh), samt Ivarsbergsmotet, Lundby sn (Vg). En exkursionsrapport med artförteckning finns här, delvis försedd med länkade illustrationer.


Bilder från Vitsippsdalen
Botaniska föreningen i Göteborg