Göteborgs Botaniska Förening

Exkursion till Hyppeln 23 augusti 2003 med bl.a. strandvallmo, Glaucium flavum, på programmet. I sol och blåst betraktades både smårosetter, rikligt med fruktskidor och resterna av en allra sista blomma. Blommande strandvallmo (längst ner) sågs på exkursionen till Lindö 9 juli 2002.

Bilder från ruderatexkursionen 2003
Botaniska föreningen i Göteborg