Göteborgs Botaniska Förening

Skogsexkursion till Valdalen 22 juni 2003 med bl.a. Bohusläns enda kända lokal för bergbräken Oreopteris limbosperma

 

Bilder från Hyppeln
Botaniska föreningen i Göteborg