Exkursionsprogram 1999


Söndag 21 mars: Vi gör ett besök i Biologiska Museet i Borås där vi guidas av Reinhold Ivarsson. Här finns ett välordnat herbarium där primärmaterialet från västgötainventeringen samlas. Även den zoologiska avdelningen är väl värd att se... Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Bäckängsskolan i Borås kl. 10.00. Anmälan senast 12/3.

Söndag 11 april: Lavexkursion till Södra Sjuhärad under ledning av Svante Hultengren. Vi avser att besöka bl.a. Backa naturreservat i Ljushults sn. Här finns flera ovanliga lavar, bl.a. lunglav, jättelav och blomskägglav. Ca 2 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid avtag mot Aplared från väg 27 (övergiven bensinstn) kl. 10.00. Anmälan senast 8/4.

Lördag 24 april: Västergötlands botaniska förenings årsmöte (med exkursion) i Göteborg.

Söndag 25 april: Påskliljeutflykt till Förlanda med Ingvar Nordin och Annica Andréasson. Vi tittar på vårblommor, i synnerhet de gammaldags påskliljor som finns rikligt förvildade i området. Vi kommer även att besöka Äskhults gamla by. Ca 1 km promenad på plan mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och på Fjärås bräcka kl. 10.00. Anmälan senast 22/4.

Lördag 8 maj: Vårexkursion till Näverkärr ledd av Lars Arvidsson. Vi kommer att se på flera av de ovanliga lavar (bl.a. getlav och jättelav) som området är berömt för, men även den övriga vårfloran är överdådig. Ca 1 km promenad på plan mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Bro kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 6/5.

Söndag 9 maj: Föreningen Bohusläns floras årsmöte (med exkursion) i Munkedal.

Lördag 15 maj - söndag 16 maj: Floravårdsexkursion till Tjörn. Se floravårdskommitténs program.

Tisdag 18 maj: Vårvandring i Rya skog med Ingvar Nordin och Annica Andréasson. Denna skog är klassisk exkursionsmark; redan lektor C. J. Lindeberg var här med sina studenter på 1800-talet. Här finns en rik vårflora, bl.a. lundvårlök, gullpudra och desmeknopp, liksom många kvittrande fåglar. Ca 2 km promenad på plan mark. Samling vid Rya skogs parkering kl. 18.30. Anmälan behövs ej.

Måndag 24 maj: Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 1 av 3) i Svartedalen.

Torsdag 27 maj: Kvällsexkursion till Ruddalen under ledning av Lill Weibull. Vi vandrar genom ett gammalt bondlandskap som delvis vuxit igen. Här finns mest vanliga blommor men även en del ovanligare växter som tvåblad. Ca 3 km promenad på kuperad mark. Samling vid Kavåsskolans parkering kl. 18.30. Anmälan behövs ej.

Lördag 29 maj: Senvårsexkursion till Särö Västerskog med Erik Ljungstrand. Området är mest berömt för sin mycket rikliga idegransförekomst, men här finns mycket annat, bl.a. buskstjärnblomma, skogsbräsma och ramslök. Ca 3 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.15 och vid Särö Västerskogs parkering kl. 10.00. Anmälan senast 27/5.

Torsdag 3 juni: Kvällsexkursion till Gunnebo ledd av Erik Ljungstrand. Här finns en artrik försommarflora med många gräs och halvgräs, däribland åtskilliga gräsfröinkomlingar, bl.a. gullhavre och vitrapunkel. Ca 2 km promenad på småkuperad mark. Samling vid P intill bron över Ståloppet (mellan Rådasjön och Stensjön) kl. 18.30. Anmälan behövs ej.

Tisdag 8 juni: En kvällsutflykt till Lärjeån under ledning av Pelle Dalberg. Kring ån och dess biflöden finns en rik lundflora med bl.a. vätteros liksom öppna betesmarker med gullvivor och mandelblommor. Ca 2 km promenad på kuperad mark. Samling vid “Blå Stället”, Angereds Centrum, kl. 18.30. Anmälan behövs ej.

Lördag 12 juni: Exkursion till Stora Amundön med Helena Gralén. Här finns mycket trevligt att se på, både på torrbackar, i beteshagar och vid stränderna, bl.a. darrgräs, spikblad, saltstarr, kärrtörel och murgröna. Ca 3 km promenad på småkuperad mark. Samling vid P strax innanför Amundön kl. 10.00. Anmälan behövs ej.

Tisdag 15 juni: En kvällsvandring kring Slätta damm och Gunnestorps mosse ledd av Ingvar Nordin och Annica Andréasson. Vi vandrar upp genom dalgången från hässlen förbi porssnår till tallskogen. Ca 3 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Slättadammsgatans slut norr om Bjurslätts torg kl. 18.30. Anmälan behövs ej.

Söndag 20 juni - torsdag 24 juni: Långexkursion till den fagra M Ø N ledd av Erik Ljungstrand (OBS ändrad exkursionsledare!). Denna ö i sydöstra Danmark hyser en ytterst rik flora med bl.a. stornycklar, jättefräken, kritsuga, storsyssla, havtorn, klipplin, tyskoxel och mycket annat rart. Vårt huvudmål är givetvis Møns klint i öster, men även andra delar av ön kommer att studeras.
  Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 20/6 kl. 8.00. Planerad hemkomst 24/4 på kvällen. Förläggning fyra nätter i dubbelrum på pensionat Elmehøj i Elmelunde. Kostnad ca 1700 kr (inklusive mat, men exklusive resor). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 19 april till Ingvar Nordin, Paternosterg. 28, 414 67 Göteborg. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i början av juni.

Fredag 9 juli - söndag 11 juli: Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 2 av 3) i Svartedalen.

Lördag 17 juli - söndag 18 juli: Helgexkursioner till V Ä S T E R G Ö T L A N D ledda av Olof Janson (lördag) och Anders Bohlin (söndag). Vi planerar att besöka Kinnekulle med omgivningar på lördag och Halle-Hunneberg med omgivningar på söndag. Många ovanliga och vackra växter kan ses inom dett rika område, bl.a. ljungsnärja, tistelsnyltrot, skärblad, drakblomma, buskvicker, ärtvicker och fjällarv. Frampå natten kanske nattskärra, vaktel och kornknarr kan avlyssnas.
  Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 17/7 kl 8.00. Planerad samling vid Lerdala kyrka kl. 10.00 och vid Västra Tunhems kyrka 18/7 10.00. Förläggning på Blå pensionatet i Gössäter. Kostnad ca 350 kr (inklusive mat, men exklusive resor). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 1 juni till Ingvar Nordin, Paternosterg. 28, 414 67 Göteborg. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i början av juli.

Lördag 24 juli: Exkursion till Tanumsnäs norr om Grebbestad med Per Schillander. Vi börjar vid stationen och besöker sedan lundarna och de fina betade strandängarna vid Sannäsfjorden. Bland ovanligare arter kan nämnas tysk fingerört, lundslok och strandvallmo. Ca 2 km promenad på plan mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Tanums stn kl. 10.15. Bohuståget avgår från Göteborg C kl. 8.00. Anmälan senast 22/7.

Söndag 8 augusti: Heldagsexkursion till Uddevallatrakten under ledning av Jan Uddén. Vi tänker besöka ett antal intressanta lokaler i Uddevallas omgivningar, såsom Bräcke och Kuröds skalbankar och få se bl.a. kalkdån, blåeld och duvnäva. Ca 3 km promenad på kuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Naturum, Bräcke kl. 10.00. Anmälan senast 5/8.

Tisdag 10 augusti: Kvällsutflykt till Bronsålderssundet ledd av Eva Andersson. Här finns ett omväxlande landskap med varierande flora, bl.a. rosenpilört, klockgentiana och gropnate. Ca 2 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Skra bro kl. 17.30 och vid P till Bronsålderssundet kl. 18.00. Anmälan senast 9/8.

Lördag 14 augusti: Heldagsexkursion till Falbygden med Anders Bertilsson. Vi anser att besöka bl.a. Mösseberg, Sjöängen och Skogastorp och få se bl.a. kåltistel, tistelsnyltrot, myrbräcka, sumparv och stor ögontröst. Ca 3 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Motell Ålleberg (stora infarten till Falköping) kl. 10.00. Anmälan senast 12/8.

Söndag 15 augusti: Floravårdsexkursion till norra Bohuslän. Se floravårdskommitténs program.

Söndag 22 augusti: Eftersommarexkursion till Jönköpingstrakten med Magnus Thorell. I detta intressanta område avser vi att besöka bl.a. Taberg, Landsjön och Domsand och titta på bl.a. brunbräken, stickelfrö, havssäv, strimgröe och styvsenap. Ca 3 km promenad på plan mark (samt klättring). Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid P ovanpå Taberg kl. 10.30. Anmälan senast 19/8.

Lördag 28 augusti: Eftersommarexkursion till västra Hönö med Erik Ljungstrand. På denna ö med sin rika och omväxlande natur får vi se bl.a. fjällkåpa, prickstarr, strandbeta och hundtunga. Ca 3 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Lilla Varholmens färjeläge kl. 8.30 (färjan till Hönö avgår kl. 8.40). Möjlighet till bad finnes. Anmälan senast 26/8.

Söndag 29 augusti: Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 3 av 3) i Svartedalen.

Söndag 5 september: Exkursion till Risveden med Ingvar Hållinder. Här finns ett i sina huvuddrag fattigt skogsområde som dock här och där uppvisar rikare inslag, bl.a. ag och sevärda mossor. Ca 4 km promenad på kuperad mark (delvis brant). Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Östads kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 2/9.

Lördag 11 september: Exkursion till Södra Aröd med Neil och Ragnhild Crawford. Här upptäcktes i fjol fem rara ärtor, som kanske finns kvar även i år, men även för övrigt är floran rik med bl.a. sydsmörblomma, höstsolros och purpursandlök. Ca 1 km promenad på plan mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Solberga kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 9/9.

Lördag 18 september: Höstexkursion till Stora Dyrön med Ingemar Jonasson.På denna ö finns en både omväxlande och mycket rik flora med bl.a. rosenrot, fjällkåpa, flockarun och glansbräken. Ca 2 km promenad på kuperad mark (delvis brant). Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid bryggan i Rönnäng kl. 10.15 (färjan till Dyrön avgår kl. 10.30). Anmälan senast 16/9.

Lördag 25 september: Ruderatexkursion i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi avser att besöka ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. OBS!! Om Du under sommaren påträffar någon intressant skräplokal, meddela detta till Erik så kanske vi besöker just Din lokal. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.30. Anmälan senast 23/9.

Lördag 2 oktober: Det blir en svampexkursion i Jonseredsområdet med Mats Lindqvist (OBS ändrad exkursionsledare!) i år. Vi kommer att besöka ett område med så god svamptillgång som möjligt, men var bestäms först i september. Samling vid Jonsereds herrgård, P-platsen kl. 9.20. Buss GL Express Blå avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 8.28. Anmälan behövs ej.


Botaniska föreningen i Göteborg