Exkursionsprogram 1998

Rapport för 1998 års exkursioner!


Lördag 18 april: Mossexkursion till Horred ledd av Helena Gralén. Vi besöker en sydostvänd lövskogsbrant vid Letebo (nära Helsjöns folkhögskola) som hyser en rik mossflora, bl a den mycket sällsynta pepparporellan (som har tre kända lokaler i Sverige). Även blåsippor finns. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Idala kyrka kl. 10.00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 16/4.

Lördag 25 april: Västergötlands botaniska förenings årsmöte (med exkursion) på Hunneberg.

Söndag 26 april: Föreningen Bohusläns floras årsmöte (med exkursion) i Munkedal.

Onsdag 6 maj: Vårvandring i Vitsippsdalen med Erik Ljungstrand. Området är klassisk mark för oss göteborgsbotanister. Här finns en rik vårflora, delvis ursprunglig men till stor del införd eller förvildad från Botaniska trädgården, bl a vitskråp, hålnunneört och vårsköna. Samling vid Botaniskas växthusentré kl. 18.00. Anmälan behövs ej.

Söndag 10 maj: Lavexkursion till Gullmarsberg under ledning av Svante Hultengren. Vi besöker ett gammalt kulturlandskap med bokhult och mäktiga ekjättar. Här finns ett stort antal sällsynta lavar, bl a brokig tagellav, rosa lundlav och grå skärlav. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.15 och vid Skredsviks kyrka kl. 10.00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 8/5.

Lördag 16 maj: Vårexkursion till Ramsvikslandet (Sotenäset) med Evastina Blomgren och Sven Bergqvist. Floran på Ramsvik är mycket rik och omväxlande. Bland mera intressanta blommor kan nämnas stenkrassing, sandviol och rosenrot. Men man vet ju aldrig vad som kan dyka upp… Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid bron över Sotenkanalen kl. 10.00. Anmälan senast 14/5.

Söndag 17 maj: Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 1 av 3) i Tanum.

Tisdag 26 maj: En sen vårexkursion till Bokedalen i Jonsered ledd av Robert Daun. Vi får se en rik lundflora med bl a buskstjärnblomma, gullpudra och myskmadra samt dessutom fågelarv. Samling vid Jonsereds fabriker (P-platsen närmast söder om bron över järnvägen) kl. 18.10. Buss GL Express Blå avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 17.26. Anmälan senast 25/5.

Lördag 30 maj - söndag 31 maj: Pingstexkursion till ginstområdet i södra Halland under ledning av Kjell Georgsson. Vi planerar att besöka bl a Särdal, Ringenäs, Frösakull, Söndrum, Vargaslätten, Mästocka ljunghed, Övragård och Våxtorp samt Dömestorps skogar på Hallandsås. Bland ovanligare växter som vi skall försöka få se kan nämnas hårginst och nålginst (båda i sitt flor), hjorttunga, murgrönsmöja, storfryle, majnycklar, småvänderot, sandtimotej, huvudtåg, jungfrukam, bergbräken, skunkkalla, cypresslummer, skogsveronika, kåltistel, månviol och källfräne.

Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 30/5 kl. 8.00. Planerad samling vid Holms kyrka (norr om Halmstad) kl. 10.00. Planerad hemkomst 31/5 på kvällen. Förläggning troligen på Simlångsgården. Kostnad ca 500 kr (inklusive mat, men exklusive resor). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 24 april till Ingvar Nordin, Paternosterg. 28, 414 67 Göteborg. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda under maj.

Fredag 5 juni: (OBS: Nytt datum. I utskickat program stod: Torsdag 4 juni) Kvällsexkursion till skalbankarna vid Sillvik på Hisingen med Annica Andréasson och Ingvar Nordin. Här finns en rik och spännande flora, bl a ormtunga, låsbräken och den enda kända förekomsten av grönkulla i Västsverige. Samling vid busshållplatsen Lönnrunan (Lottkärr) kl. 18.20. Buss 21 avgår från Nordstaden (Nils Ericsonsplatsen) kl. 17.41. Anmälan senast 2/6.

Lördag 6 juni: Försommarens blomsterfägring vid Överön visas av Harry Andersson. Här finns det både kalkpåverkade torrbackar (diabasgång!), örtrika bryn och fina, betade strandängar. Vi hoppas se bl a strimklöver, tandrot, skogslök och norskstarr. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid busshållplatsen Överön kl. 10.00. Anmälan senast 4/6.

Torsdag 11 juni: En kvällstur upp till ljungheden i Änggårdsbergen och dess omgivningar med Erik Ljungstrand. Här finns förutom hedlandskapet på flera ställen en fin torrbacksflora med bl a låsbräken, lundstarr och styv fingerört. Kanske hör vi de gröna grodorna sjunga. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 18.00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan behövs ej.

Lördag 13 juni: Försommarexkursion till Lövön i Hakefjorden ledd av Sten-Axel Westerström. Ön har en intressant flora, påminnande om den på de närbelägna Brattön och Älgön, dock ej så rik. Här växer emellertid bl a klippoxel och svartoxbär. Samling vid Rörtången kl. 9.15. Färjan avgår kl. 9.20. Buss 306 avgår från Kungälvs busstn kl. 8.40. Återkomst till Rörtången kl. 15.10. Anmälan senast 11/6.

Söndag 21 juni: Midsommarexkursion till västsidan av Tjörn under ledning av Ingemar Jonasson. Vi kommer att besöka bl a Säby ö, Breviks kile och Häle mosse. Bland mera spännande arter som visas kan nämnas bl a ängsnycklar, benved, korskovall, ängslosta och spädlosta. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 10.15 och vid Kållekärr kl. 11.35. Buss GL Express Röd avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 10.25. Anmälan senast 18/6.

Fredag 26 juni - söndag 28 juni : Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 2 av 3) i Tanum.

Tisdag 30 juni: Heldagsexkursion till övre Ätradalen (norr om Ulricehamn) ledd av Anders Bertilsson. Vi kommer att besöka örtrika torrängar, rikkärr och andra kalkpåverkade växtsamhällen och så sakteliga dra oss norrut mot södra Falbygden. Den sällsynta drakblomman kommer att visas på en del olika lokaler, men vi får också se annat, bl a rävstarr. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid motellet i Ulricehamn (vid avfarten från Rv40 mot Falköping) kl. 10.00. Anmälan senast 25/6.

Lördag 4 juli - tisdag 7 juli: Långexkursion till B L E K I N G E ledd av Nadja Niordson. Detta landskap, som kallats "Sveriges trädgård", hyser en annorlunda och intressant flora med många ovanliga eller på annat sätt intressanta arter bl a smalstäkra, nötkörvel, havsnajas, klöverärt, bunge, huvudtåg, ädelmynta, dvärgjohannesört och diverse björnbärsarter, samt dessutom sabelvial och flugtrumpet. Vi planerar att genomfara Blekinges kustlandskap från väster mot öster och besöka bl a Sölvesborg, Norje, Elleholm, Ekenäs, Karlskrona, Kungsholmen, Sturkö, Möcklö och Kristianopel.

Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 4/7 kl. 8.00. Planerad samling i Sölvesborg kl. 11.00. Planerad hemkomst 7/7 på kvällen. Förläggning tre nätter i dubbelrum på Gästhuset Sunnavik i Karlskrona. Kostnad ca 1200 kr (inklusive mat, men exklusive resor). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 1 maj till Erik Ljungstrand, Järkholmsv., pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i juni.

Lördag 11 juli - söndag 12 juli: Floravårdsexkursion till Kville. Se floravårdskommitténs program.

Lördag 18 juli: Exkursion till sydvästra Orust under ledning av Reinhold Ivarsson. Vi kommer att besöka Storehamns utmarker, Boxviks kalktorrbackar och kanske även det gamla fiskeläget Mollösund. Många ovanliga arter finns i området; bland vilka ag, pukvete, havtorn och vitoxlar kan nämnas. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Nösunds kapell kl. 9.30. Anmälan senast 16/7.

Måndag 20 juli - fredag 24 juli: Svenska botaniska föreningens botanikdagar i Åsele lappmark.

Söndag 9 augusti: Heldagsexkursion till Varbergstrakten under ledning av Ingvar Lenfors. Vi tänker besöka ett antal intressanta lokaler i Varbergs omgivningar, såsom Varbergs fästning, Getteröns fågelstation, Trillsberg och Skärsjön mm och få se bl a kalvnos, oxtunga, tyskros, lagerhägg, trollsmultron, hampstånds och guldklubba. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Varbergs station kl. 10.00. Anmälan senast 7/8.

Torsdag 13 augusti: Kvällsutflykt till Kviberg och Gärdsås med Roger Gahnertz. Området bjuder på kulturpåverkad mark till största delen, men här finns också en liten lund. Bland växter kan nämnas spirbjörnbär, knytling, backvicker, trolldruva och stor käringtand. Samling vid Preem-tappen intill rondellen norr om Kviberg (mitt för Runstavsgatan) kl. 18.00. Spårvagn 6 och 7 går till hållplatsen Runstavsgatan, följ densamma åt sydöst. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 11/8.

Lördag 15 augusti: Sensommarexkursion till Hjärtum med Gösta Mellberg och Lennart Bergstedt ? Här finns agsjöar, rikkärr och Bohusläns enda kända skogsfrulokal. För övrigt kan vi få se bl a gräsull, sumpnycklar, skogsknipprot, dvärghäxört och vattenaloë. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Hjärtums kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 13/8.

Tisdag 18 augusti: Kvällsexkursion till Getryggen i norra Delsjöområdet med Aimon Niklasson. Här finns en rik förekomst av klockgentiana (med alkonblåvinge!) samt i omgivningarna även bl a kambräken och skvattram. Samling vid Ansgarskyrkan i Puketorp kl. 18.00. Buss 240 avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 17.40. Anmälan senast 17/8.

Lördag 22 augusti: Eftersommarexkursion till Rörö med Erik Ljungstrand. På denna för sin rika flora berömda ö får vi se bl a bolmört, ostronört, prickstarr, ävjebrodd och fyrling. Samling vid Lilla Varholmens färjeläge kl. 8.00 (färjan till Hönö avgår kl. 8.10), samt vid Burö färjeläge (ligger på Stuvö!) kl. 8.50. Färjan till Rörö avgår kl. 8.55. Möjlighet till bad finnes. Återkomst till Burö färjeläge kl. 16.30 eller 18.05. Anmälan senast 20/8.

Söndag 30 augusti : Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 3 av 3) i Tanum.

Söndag 6 september: Vi tittar mest på vattenväxter vid Torslandaviken med Erik Ljungstrand. På land kan vi få se engelsk fetknopp och i vattnet bl a hårnating, skruvnating och borstnate. Samling vid busshållplatsen Torslanda flygfält kl. 10.00. Buss 240 avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 9.25. Anmälan senast 4/9.

Lördag 19 september: Ruderatexkursion i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi avser att besöka ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. OBS!! Om Du under sommaren påträffar någon intressant skräplokal, meddela detta till Erik så kanske vi besöker just Din lokal. Samling vid Botaniska instutionen kl. 9.30. Anmälan senast 18/9.

Lördag 3 oktober: Även i år blir det svampexkursion i Jonseredsområdet med Robert Daun. Vi kommer att besöka ett område med så god svamptillgång som möjligt, men var får vi se. Samling vid Jonsereds herrgård, P-platsen kl. 9.20. Buss GL Express Blå avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 8.28. Anmälan senast 1/10.


Botaniska föreningen i Göteborg