Exkursionsprogram 1997

Rapport för 1997 års exkursioner!


Lördag 22 mars
Vårvinterexkursion till Härryda med Ingvar Nordin. Vi studerar träd och buskar i vinterskrud och lär oss vilket träd som ger den bästa korvgrillningspinnen (medtag alltså grillkorv!). Samling vid Botaniska Institutionen kl 10.00. Anmälan senast 20/3.

Söndag 20 april
Lavexkursion på Södra Inland (väster om Kungälv) med Svante Hultengren. Vi besöker ett antal rika lavlokaler, bl a Knipelunden nära Kristiansborg (med mängder av fertil örtlav) och Solberga kyrkogård. Samling vid Bohus fästning, kiosken kl 9.45. Buss GL Express Grön avgår från Nils Ericssonsplatsen kl 9.15. Anmälan senast 18/4.

Lördag 26 april
Västergötlands botaniska förenings årsmöte (med exkursion) i Eggby.

Söndag 27 april
Mosippsexkursion till Herrljungatrakten ledd av Sören Svensson. Vi besöker några av de få kvarvarande mosippslokalerna i Västergötland och får även se bl a cypresslummer och backsippa. Samling vid Botaniska Institutionen kl 9.00 och vid Herrljunga station kl 10.15. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 24/4.

Tisdag 13 maj
En vårblomstertur till Rya skog under ledning av Ingvar Nordin. Här finns en rik ädellövskogsflora med bl a lundvårlök, desmeknopp och gullpudra samt diverse kvittrande fåglar. Samling vid bilparkeringen intill Rya skog kl 18.00. Anmälan senast 12/5.

Onsdag 21 maj
Vårvandring i Slottsskogen med Helena Gralén. Vi vandrar runt i vitsippsmattorna och tittar på mera ovanliga vårblommor, bl a smånunneört och lundvårlök. Samling vid Botaniska Institutionen kl 18.00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 20/5.

Lördag 24 maj
Föreningen Bohusläns floras årsmöte (med exkursion) i Munkedal.

Torsdag 29 maj
En sen vårpromenad i Kallhedslunden på Hisingen med Helny Rendahl. Här finns en mycket rik lundflora som betingas av berggrunden (diabasgång), bl a blåsippor, gullviva och lundbräsma. Samling vid busshållplatsen Kippholmen kl 18.00. Buss 22 avgår från Torslanda Torg kl 17.30. Anmälan senast 27/5.

Lördag 7 juni - söndag 8 juni
Floravårdsexkursion till Tjörn. Se floravårdskommitténs program.

Tisdag 10 juni
Försommarfloran i Öxnäsområdet på Hisingen visas av Erik Ljungstrand. Här finns välhävdade naturbetesmarker med allt från torrbackar (som hyser Västsveriges enda lokaler för tulkört) till "moras" och en trampad göl med bl a blommande källgräs. Samling vid Botaniska Institutionen kl 17.40 och vid Öxnäs P-plats kl 18.00. Anmälan senast 9/6.

Fredag 13 juni - söndag 15 juni
Säsongens svenska långexkursion till Dalformationens rikområde i centrala Dalsland under ledning av Torsten Örtenblad . Vi planerar att besöka bl a Åsensbruk, Håveruds akvedukt, Ranneberget, Buterud och Ryrhalvön. Bland ovanligare växter som kan beskådas kan nämnas rödsyssla, murruta, udd- och taggbräken, idegran, klippoxel, ärtvicker, hällebräcka och strandviol.

  • Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 13/6 18.00. Planerad hemkomst 15/6 18.00.
  • Förläggning på STF vandrarhem i Håverud. Självhushåll. Kostnad ca 500 kr (exklusive mat och resor). Maximerat deltagarantal, högst 15 personer.
  • Bindande skriftlig anmälan senast 1 maj till Ingvar Nordin, Paternosterg. 28, 414 67 Göteborg. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda under maj.

Tisdag 17 juni
Exkursion till Oskarshöjds park i Floda med Erik Ljungstrand. Här bodde när seklet var ungt den originelle botanisten och trädgårdsodlaren C. G. Hugo Thedenius, från vars odlingar ett mycket stort antal växter uppgivits ha förvildat sig. Ännu i dag finns många förvildade rariteter kvar, bl.a. vitrapunkel, parksmörblomma och jätteälgört (Filipendula kamtchatica). Samling vid Botaniska Institutionen kl 17.30 och vid Floda järnvägsstation kl 18.00. GL-tåget avgår från Göteborg C kl 17.32. Anmälan senast 16/6.

Söndag 22 juni
Midsommarexkursion till Grandalen i Risveden under ledning av Pelle Dalberg. Områdets högsta värden ligger i den artrika gammelskogen med bl a plattlummer, kambräken och spindelblomster, men även äldre kulturlandskap med bl a ängsklocka finns. Samling vid Botaniska Institutionen kl 9.30 och vid Albotorget, Skepplanda kl 10.10. Buss 434 avgår från Nils Ericssonsplatsen kl 9.10. Anmälan senast 18/6.

Tisdag 24 juni
Daggkåpsexkursion till Bollebygd med Erik Ljungstrand . Vi tillbringar kvällen i daggkåpornas rike och får möjlighet att lära oss inte mindre än tio arter som växer utmed femtio meter längs en landsväg. Samling vid Botaniska Institutionen kl 17.30 och vid Rävlanda busstation kl 18.10. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 23/6.

Lördag 28 juni
Exkursion till Lygnerns nordsida kring Ramhulta och Årnäs med Jan Kuylenstierna. Rik sydbrantsflora med bl a västkustros, kungsmynta och bergjohannesört; i närheten finns skunkkalla. Samling vid Botaniska Institutionen kl 9.20 och vid Fjärås station kl 10.05. GL-tåget avgår från Göteborg C kl 9.15. Buss 732 avgår från Kungsbacka station kl 9.45. Anmälan senast 26/6.

Fredag 4 juli - söndag 6 juli
Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger i Hedekas.

Torsdag 17 juli - måndag 21 juli
Svenska botaniska föreningens botanikdagar i Blekinge.

Torsdag 31 juli - torsdag 7 augusti
Långexkursion till det frodiga S A L T E N strax norr om polcirkeln i norska Nordland med Erik Ljungstrand och Mats Nettelbladt. Området har en extremt rik flora med med många rariteter, bl a grönlandsstarr, rosenkrassing, fjällvallmo, bergalm, guckusko, flugblomster, strandgentiana, dvärgdraba, bergjunker (endem!) och mycket, mycket annat. Vi planerar att besöka bl a Junkerdalsura, Solvågtind, Arstadlia, Saltstraumen och Rossnevare.

  • OBS! Mats Nettelbladt kommer att hålla föredrag om floran i Salten på årsmötet den 25 april.
  • Planerad avresa med tåg genom Norge från Göteborg C 31/7 18.00. Planerad återresa samma väg, ankomst till Göteborg C 7/8 22.17.
  • Förläggning tre nätter på Skogvoktergården på Storjord samt de resterande två i hytter (troligen i Misvær och Fauske). Självhushåll.
  • Kostnad ca 1800 kr (exklusive mat och resor). Maximerat deltagarantal, högst 18 personer.
  • Bindande skriftlig anmälan senast 1 maj till Erik Ljungstrand, Järkholmsv., pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå.
  • Utförligare program utsändes till de anmälda i maj.
  • Möjlighet finns att stanna kvar under ytterligare fem till sex dagar på ett mera krävande fjälläger i Saulofjällen söder om Sulitelma där bl a den nyupptäckta fjällväxten raggdraba (Draba subcapitata) kommer att förevisas för att eftersökas på flera lokaler. Avsikten är att inventera i Sauloområdet, vars mycket rika flora synes vara dåligt känd. Kanske hittas ytterligare nya arter för Sverige?

Söndag 17 augusti
Exkursion till Knarrholmen. Ön visas av Birgitta Herloff, som önskar hjälp att utöka listan över dess kända arter (hittills 322). Belöning för nya fynd utlovas. Om vi ser upp kan vi beskåda Sveriges högsta ört, strandmolke. Möjlighet till bad finnes. Samling vid Saltholmen kl 9.20. Färjan avgår kl 9.25. Anmälan senast 14/8.

Torsdag 21 augusti
Kvällsutflykt till Mareberg vid Göta älv norr om Kungälv under ledning av Harry Andersson. Här finns en rik torrbacksflora med bl a blodnäva och brudbröd på de öppnare partierna samt lundväxter i skogen. Samling vid Bohus fästning, kiosken kl 18.00. Buss GL Express Grön avgår från Nils Ericssonsplatsen kl 17.30. Anmälan senast 19/8.

Lördag 23 augusti
Eftersommarexkursion till Stora Hermanö utanför Orust med Helena Gralén. Ön är känd för sin rika flora med bl a hedsafsa och havtorn. Vi vandrar runt bland sensommarblommor som kustarun, sumpgentiana, marrisp och strandmalört. Samling vid Botaniska instutionen kl 7.30 samt vid Tuvesviks färjeläge kl 9.00. Färjan avgår kl 9.15. Anmälan senast 21/8.

Tisdag 26 augusti
Exkursion till Mölndal med Eva Andersson, som hoppas kunna visa diverse trevliga fynd från inventeringen, bl a skogsnässla, parkstånds och pilgrimsveronika, samt möjligen även ädelmynta. Samling vid 4:ans ändhållplats (Broplatsen) kl 18.00. Anmälan senast 25/8.

Lördag 30 augusti - söndag 31 augusti
Floravårdsexkursion. Se floravårdskommitténs program.

Söndag 7 september
Sensommarexkursion till Uddevallatrakten under ledning av Annica Andreasson, Ingvar Nordin och Göran Johansson . Vi besöker ett antal botaniska pärlor öster och söder om staden med bl a smalfräken, ag, åkerfibbla och några björnbärsarter. Samling vid Botaniska instutionen kl 8.30 samt vid Uddevalla C kl 10.00. Anmälan senast 4/9.

Lördag 13 september
En höstvisit på Tjörne Kalv och i Rönnäng på sydligaste Tjörn under ledning av Ingemar Jonasson. Här finns stora bestånd av svartsenap och rosenrot samt en även för övrigt rik och omväxlande fiskelägesflora. Om sommaren har varit gynnsam besöker vi även ruderatområdet vid Stansvik. Samling vid Botaniska Institutionen kl 8.30 samt vid Rönnängs brygga kl 10.05. Buss GL Express Röd avgår från Nils Ericssonsplatsen kl 8.25. Anmälan senast 11/9.

Lördag 20 september
Höstexkursion till Sönnerbergen och Mönster på sydligaste Onsalahalvön med Erik Ljungstrand. Områdets största botaniska raritet är hjorttunga, men här finns även mycket annat att studera, bl a rika bestånd av välsmakande raspbjörnbär, småsjöar med strandpryl, flocksvalting, krypfloka och klotgräs samt hällkar med fyrling, knutört och ävjebrodd. Samling vid Botaniska instutionen kl 8.00 samt vid Vallda kyrka kl 8.30. Anmälan senast 18/9.

Lördag 27 september
Mossexkursion till Grönåns dalgång i Skepplanda med Harry Andersson. Här finns en rik och omväxlande mossflora med flera sällsynta arter. Samling vid Botaniska Institutionen kl 8.30 och vid idrottsplatsen i Skepplanda kl 9.10. Buss 403 avgår från Nils Ericssonsplatsen kl 8.10. Anmälan senast 25/9.

Lördag 4 oktober
Den traditionella svampexkursionen i Jonseredsområdet, bl a Bokedalen under ledning av Robert Daun. Samling vid Jonsereds herrgård, P-platsen kl 9.30. Buss GL Express Blå avgår från Nils Ericssonsplatsen kl 8.29. Anmälan senast 2/10.


Botaniska föreningen i Göteborg