Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

 

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del 2)

 

____________________________________________________________________________________

 

För exkursionerna gäller följande:

 

• Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges). Glöm ej luppen!

• Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

• Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begrän­sade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.

• Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, om ej annat överenskommits.

• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Kenneth Bergerson (031-266637), Ing­var Bergström (0300-25710), Kristoffer Hahn (0762-157500), Erik Ljungstrand (telefon ovan!), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

 

Lördag 11 september: Botaniska Sällskapets i Stockholm adventivexkursion i Stockholmstrakten.

 

Lördag 25 september: Den traditionella ruderatexkursionen i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas även nu i år kunna visa ett antal lokaler med så rik och varierande ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig att ge ännu; detta avgörs inte förrän tidig­ast kvällen innan exkursionen. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 (men kom i god tid!). Anmälan senast 23 september (men gärna tidigare).

 

För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner någon intressant lo­kal med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand.

 

Söndag 26 september: Hallands Botaniska Förenings ruderatexkursion i Halmstadstrakten.

 

Lördag 9 oktober: Årets svampexkursion för oss till Bokedalen under ledning av Robert Daun. Här finns både rik lövskog och magrare barrskog, så det bör vara goda utsikter att få se svamp, men vad som dyker upp är som bekant oförutsäg­bart. Ca 3 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botaniska instituti­onen kl. 9:15 och vid Jonsereds station kl. 10:00. Anmälan senast 7 oktober.

 

Söndag 17 oktober: Mossexkursion till Gunnarsbo på sydöstra Orust ledd av Pe­ter Carlsson. Bergbranten öster om landsvägen har en artrik kalkpåverkad moss­flora med bl.a. kalkkammossa och kalkkrusmossa samt rariteterna kalktujamossa Thuidium recognitum och kustkrusmossa Weissia perssonii. Ca 2 km vandring, delvis i rätt brant terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:45 och vid Statoil-stationen i Varekil kl. 10:00. Tag med lupp! Anmälan senast 15 oktober.

 

Onsdag 16 februari 2011: Åter en “inkursion” i Växthusen i Botaniska Trädgår­den med nye växthuschefen Alexandre Antonelli (OBS - ny ledare!). Om du länge längtat efter att få se “något grönt” under den mörka vintern är detta helt rätt tillfälle. Ett flertal exotiska växter från varmare länder bör blomma som bäst. Samling vid växthus­entrén kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 14 februari.