Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

 

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2008 (del 2)

 

____________________________________________________________________________________

 

För exkursionerna gäller följande:

 

• Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges).

• Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

• Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begrän­sade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.

• Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, för­såvida ej annorlunda överenskommits.

•  Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.

• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

 

Lördag 13 september : Botaniska Sällskapets i Stockholm adventivexkursion i Stockholmstrakten.

 

Lördag 20 september : Den traditionella ruderatexkursionen i Göteborgstrak­ten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas även nu i år kunna visa ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka loka­ler vi kommer att besöka är möjlig ännu; det avgörs inte förrän tidigast kväl­len innan exkursionen. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 (men kom i god tid!). Anmälan senast 18 september (men gärna tidigare).

 

För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner någon intressant lo­kal med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand.

 

Lördag 4 oktober : Årets svampexkursion för oss till Årenäs invid Lygnerns nordsida under ledning av Robert Daun. Här finns rik, lundartad lövskog med ett flertal ovanliga svampar, bl.a. är lömsk flugsvamp Amanita phalloides och rak fingersvamp Ramaria stricta påträffade inom området. Ca 2 km vandring i delvis något kuperad terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:15 och vid Fjärås kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 2 oktober.

 

Söndag 2 november : Mossexkursion till Ranebo lund i Svartedalen norr om Kungälv ledd av Peter Carlsson. Lunden är väl känd för sin rika kärlväxtflora, men även mossfloran är av stort intresse med bl.a. stor bandmossa Metzgeria conjugata och kalkäppelmossa Plagiopus oederiana. Ca 2 km vandring, delvis i rätt brant terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 samt vid Kode pendelparkering (intill motorvägen) kl. 10:00. Anmälan senast 31 oktober.

 

Onsdag 28 januari 2009 : “Inkursion” i Växthusen i Botaniska Trädgården med växthuschefen Magnus Neuendorf. Vi får en specialvisning av utställning­en “Exotiska frukter”, som år 2009 äger rum för tjugofjärde gången. Tillfälle att provsmaka en del av frukterna kommer att ges. Samling vid växthusentrén kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 26 januari.