Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

 

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2007 (del 2)

 

____________________________________________________________________________________

 

För exkursionerna gäller följande:

 

• Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges).

• Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

• Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.

• Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, försåvida ej annat överenskommits.

• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

 

Lördag 15 september : Botaniska Sällskapets i Stockholm adventivexkursion i Stockholmstrakten.

 

Lördag 29 september : Den traditionella ruderatexkursionen i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas även nu i år kunna visa ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig ännu; det avgörs inte förrän tidigast kvällen innan exkursionen. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:00 (men kom i god tid!). Anmälan senast 27 september (men gärna tidigare).

 

För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand.

 

Söndag 7 oktober : Årets svampexkursion går till Råda säteri under ledning av Robert Daun. Området domineras av lövskog med omväxlande fuktighetsförhållanden; bl.a. är lukttofsskivling Pholiota heteroclita och skarp lökbroskskivling Marasmius prasiosmus påträffade inom området. Ca 3 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:15 och invid Råda säteris parkering kl. 10:00. Anmälan senast 5 oktober.

 

Söndag 21 oktober : Lavexkursion till Rossared (öster om Kungsbacka) ledd av Lars Arvidsson. Lövskogen söder om Stensjön hyser många intressanta och ovanliga lavar, bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, almlav Gyalecta ulmi, mussellav Normandina pulchella och örlav Hypotrachyna revoluta. Ca 2 km vandring, delvis i rätt brant terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:00 och vid Kungsbacka station kl. 9:30. Anmälan senast 19 oktober.

 

Tisdagen 26 februari 2008 OBS datum bytt!!! : Inomhusvandring inne i Växthusen i Botaniska Trädgården med växthuschefen Magnus Neuendorf. Om du länge längtat efter att få se “något grönt” under den mörka vintern är detta rätt tillfälle. Ett flertal exotiska växter från varmare länder bör blomma som bäst. Samling intill växthusentrén kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 24 februari.