Exkursionsprogram 2000

För exkursionerna gäller följande:

  • Fältklädsel, inklusive stövlar (om ej annat anges).
  • Ta med fika, även på kvällsexkursionerna.
  • Vissa exkursioner sker genom länsstyrelsens och floravårdskommitténs respektive föreningen Bohusläns floras försorg. Program för dessa meddelas separat (se dock nedan).
  • Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om Du inte anmält Dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som anmält sig informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in.
  • Samåk i största möjliga utsträckning. På de flesta lokaler är parkeringsmöjligheterna begränsade.
  • Ersättningen till bilägaren är 15 kr per mil att delas mellan medföljande passagerare, såvida ej annat överenskommits.
  • Kontrollera kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.
  • Eventuella frågor ställs till Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (0708-559628), Helena Gralén (033-108564), Ingvar Nordin (031-145829) eller direkt till exkursionsledarna.


Söndag 2 april: Mossexkursion till Kröklings hage (nära Fristad norr om Borås) med Helena Gralén. Här studerar vi olika mossor bl.a. de ovanliga arterna dunmossa och skuggmossa. Efter besöket här kommer Ingvar Hållinder att förevisa flodpärlmussla söder om Borås. Ca 2 km vandring på starkt kuperad mark, delvis brant. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid parkeringen nedom Kröklings hage kl. 10.30. Stövlar är nödvändigt. Anmälan senast 30/3 till Helena (033-108564).

Lördag 15 april: Västergötlands botaniska förenings årsmöte i Borås.

Söndag 16 april: Floravårdsexkursion till Hjärtumstrakten. Se floravårdskommitténs program.

Lördag 29 april: Exkursion till trakten kring sjön Mjörn ledd av Erik Ljungstrand. Bland vanligare arter kan vi här även få se guldflenört Scrophularia chrysantha, som finns naturaliserad i lövskog. Ca 2 km promenad på kuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Östads kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 27/4.

Lördag 6 maj: Vårutflykt till Solklinten på ön Mjörn (mellan Tjörn och Orust) ledd av Åslög Dahl. Vi möter våren mitt i blåsippsblomningen och studerar när knoppar brista på lövträden. Ca 5 km promenad på kuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid parkeringen strax söder om Sundsby säteri kl. 10.15. Anmälan senast 4/5.

Torsdag 11 maj: Vårvandring i Rya skog med Ingvar och Annica Nordin. Vi hälsar våren på klassisk exkursionsmark under bästa vitsippsblomningen medan småfåglarna kvittrar i snåren. Ca 2 km promenad på plan mark. Samling vid Rya skogs parkering kl. 18.00. Anmälan senast 9/5 till Ingvar N. (031-145829).

Lördag 13 maj: Floravårdsexkursion till Sörbygden. Se floravårdskommitténs program.

Söndag 21 maj: Föreningen Bohusläns floras årsmöte och inventeringsläger (del 1 av 3) i Uddevalla.

Tisdag 23 maj: Aftonpromenad i “Vallda dalar” (Hördalen) med Ingvar Bergström och Gunilla Tochtermann. Vi vandrar under skira lövskogskronor och får se bl.a. trolldruva och gullpudra. Ca 2 km promenad på plan mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 18.00 och vid Hamra golfbanas parkering kl. 18.45. Buss GL Express Blå avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 17.46. Anmälan senast 22/5 till Ingvar B. (0300-25710).

Söndag 28 maj: Heldagsexkursion till Älgön i Hakefjorden ledd av Lars Arvidsson. Denna ytterst artrika ö är Föreningens genom tiderna mest utnyttjade exkursionsmål. Vi besöker ön i bästa gullviveblomningen men även mycket annat går att beskåda, bl.a. nästrot, tvåblad och kanske rutlåsbräken. Ca 5 km promenad på kuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 830 och vid Rörtången kl. 9.40. Färja till Älgön avgår kl. 9.45 och återkommer till Rörtången kl. 18.40. Anmälan senast 26/5.

Tisdag 30 maj: En sen kvällstur till Ragnhildsholmen med Ingvar och Annica Nordin. Vid den gamla borgruinen i Nordre Älv växer ängsmyskgräs, tuvstarr och smörbollar i de omgivande fuktmarkerna och grusbräcka på själva ruinen. Vi stannar kvar till sent och lyssnar på sjungande näk-tergal, varför varm klädsel och varm dryck rekommenderas. Ca 1 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 18.15 och vid Ragnhildsholmens parkering kl. 19.00. Anmälan senast 29/5 till Ingvar N. (031-145829).

Söndag 4 juni: Exkursion till Ranebo lund i södra Svartedalen ledd av Erik Ljungstrand. Här finns en mycket rik lundflora, något av det bästa som södra Bohuslän kan bjuda på. Vi följer i upptäckaren Nils Grimvalls fotspår och får bl.a. se ramslök, kransrams, smörbollar, tvåblad och myskmadra. Ca 2 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Spekeröds kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 2/6.

Tisdag 13 juni: Kvällsexkursion till slåtterängen på Skändla skalgrusbank med Per Schillander. Vi tittar på ängsväxter som vildlin och spåtistel, kanske kan vi även få se den i området nyligen funna grusbräckan. Ca 1 km promenad på kraftigt kuperad mark. Exkursionen är ett samarrangemang med Göteborgs naturskyddsförening och abonnerad buss avgår från Nils Ericsonsplatsen ca kl. 18.00. Anmälan senast 6/6 till Per (031-140725); vid anmälan fås mera exakt information om bussens avgång.

Lördag 17 juni - söndag 18 juni: Helgexkursion till det sommarfagra D A L S L A N D med Linda Andersson. Vi kommer att besöka ett antal vackra platser från Edsleskog i norr till trakten kring Mellerud i söder. Ljuvliga slåtterängar och rika lundar utlovas, kanske får vi även se vitryggig hackspett. Vi kommer mer att njuta av vackra platser än att leta efter speciellt rara växter.
Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 17/6 kl. 8.00. Planerad samling vid Edsleskogs kyrka kl. 10.30. Förläggning i dubbelrum på Kroppefjälls fritidscenter i Dals Rostock. Kostnad ca 450 kr (inklusive ett dygns helpension, men exklusive resor). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 2 maj till Ingvar Nordin, Paternosterg. 28, 414 67 Göteborg. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i början av juni.

Söndag 25 juni: Heldagsexkursion till Ulegränsravinen på Sotenäset under ledning av Evastina Blomgren. Här finns en rik lundflora med bl.a. springkorn och den ena av Bohusläns två kända lokaler för storgröe. Ca 2 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Nordens Arks parkering kl. 10.00. Anmälan senast 22/6.

Fredag 30 juni - söndag 2 juli: Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 2 av 3) i Uddevalla.

Lördag 22 juli: Högsommarexkursion till Galterö i Göteborgs södra skärgård med Lars Hellman. På denna vackra, fårbetade ö finns mycket att se, bl.a. kärrknipprot, sandrör, strandkämpar och bågstarr. Ca 5 km vandring på småkuperad mark (först över Brännö). Tillfälle till bad finnes. Samling vid Saltholmen kl. 9.20 (färjan avgår kl. 9.25) och vid Brännö Rödsten, där Lars möter, kl. 9.45. Anmälan senast 20/7 till Ingvar B. (0300-25710).

Onsdag 26 juli - söndag 30 juli: Svenska botaniska föreningens årliga Botanikdagar, detta år i Halland.

Onsdag 2 augusti - söndag 6 augusti: Långexkursion till nordvästra S K Å N E ledd av Erik Ljungstrand och Stellan Sunhede. Våra huvudmål under resan är Bjärehalvön, Hallands Väderö, Kullahalvön och ön Ven, men smärre stopp kommer att göras även på andra ställen. Många rara blomster kommer att ses, bl.a. småfrossört, skånskt oxbär (endem), blomsterbjörnbär, glansbräken, rosenlök, klintsnyltrot, jättefräken och raggarv. Bland svampar på Väderön kan nämnas judasöra och tungticka, kanske även oxtungsvampen har tittat fram. Lunglav och jättelav kan ses på de gamla ekarna och läderbaggen (Osmoderma eremita) har observerats vid ett flertal tillfällen på ön.
Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 2/8 kl. 9.00. Planerad hemkomst 6/8 på kvällen. Förläggning i dubbel- och fyrbäddsrum på vandrarhem i Ängelholm. Kostnad ca 1300 kr (inklusive fyra dygns enklare helpension, men exklusive bil- och båtresor). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 1 juni till Erik Ljungstrand, Järkholmsv. pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i juli.

Lördag 12 augusti: Heldagsexkursion till Lycke socken ledd av Neil och Ragnhild Crawford. Vi börjar vid Tofta där vi får se kamomillkulla och krussilja och avslutar så småningom vid den natursköna Hjälms udde med många trevliga kustarter. Ca 3 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.30 och vid Ytterby stn kl. 10.20. Buss GL Express Grön avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 945. Anmälan senast 10/8 till Neil (0303-226123).

Tisdag 22 augusti: Kvällsexkursion till Delsjöområdet under ledning av Aimon Niklasson. Nära Göteborg finns här en omväxlande flora med bl.a. kambräken och de förvildade arterna daggros och bergoxel. Ca 3 km promenad på kuperad mark. Samling vid parkeringen norr om Härlanda tjärn kl. 18.00. Buss 34 avgår från Centralstationen kl. 17.38 (åk till Spåntorget och följ Smörslottsgatan söderut). Anmälan senast 21/8.

Lördag 26 augusti: Skärgårdsutflykt till Öckerö med Erik Ljungstrand. På denna ganska hårt bebyggda ö finns på västsidan ännu mycket naturlig vegetation kvar. Här får vi bl.a. se strandvallmo, strandkål, strandskräppa och hampflockel. Ca 2 km promenad på småkuperad mark. Samling vid Lilla Varholmens färjeläge kl. 8.35. (Buss 240 avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 7.50.) Färjan till Hönö Pinan avgår kl. 8.40. Anmälan senast 24/8.

Söndag 27 augusti: Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger (del 3 av 3) i Uddevalla.

Lördag 16 september: Höstexkursion till Hindås ledd av Enar Sahlin. Vi besöker Västra Nedsjöns såhär års normalt upptorkade stränder och ser på rosettväxtsamhälllet med bl.a. notblomster, sylört och slamkrypor. Vi kommer också att se på rysk nejlikrot i Hindås samhälle, kanske även revig blodrot i Hällingsjö. Ca 1 km promenad på plan mark. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.15 och vid Hindås stn kl. 10.00. Stövlar är nödvändigt. Anmälan senast 14/9.

Lördag 23 september: Floravårdsexkursion till Bokenästrakten. Se floravårdskommitténs program.

Söndag 24 september: I år blir det en svampexkursion till Gunnebo med Robert Daun. I fjol sågs här bl.a. rödsopp, dystersopp, violfotskremla och fjällig jordtunga, men man kan ju aldrig veta vilka svampar som behagar titta upp i år. Samling vid bron över Ståloppet, parkeringsplatsen kl. 9.40. Buss 701 avgår från Frölunda Torg kl. 9.00 och från Mölndals station kl. 9.26. Anmälan senast 22/9.

Lördag 30 september: Ruderatexkursion i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi avser att besöka ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. OBS!! Om Du under sommaren påträffar någon intressant skräplokal, meddela detta till Erik så kanske vi besöker just Din lokal. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.30. Anmälan senast 28/9.

Lördag 7 oktober: Lavexkursion till Gäsene härad (söder om Herrljunga) under ledning av Helena Gralén (OBS - ändrad exkursionsledare!). Vi kommer bl.a. att besöka Ornunga, Asklanda och Stora Mollungens bokskog. Förutom vanligare lavar ser vi även lunglav och den i södra Sverige mycket sällsynta varglaven. Ca 3 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Ornunga g:la kyrka kl. 10.30. Anmälan senast 5/10.


Tyvärr blir det ingen exkursionsrapport i år, men om någon känner sig manad att nästa vinter sammanställa en rapport för de nu kommande exkursionerna, så hör gärna av er till någon av oss i exkursionskommittén.


Botaniska föreningen i Göteborg